Projekty unijne

Projekty unijne

Kancelaria angażuje się również w obsługę projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasz zespół przygotowuje wszelką dokumentację konieczną do prawidłowego przeprowadzenia projektu unijnego. Dbamy, aby przygotowane dokumenty-m.in. umowy i przetargi, były nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi ale także odpowiadały wymogom przygotowanym przez Instytucje Zarządzające. Na życzenie klienta uczestniczymy także w kontrolach projektu oraz przeprowadzamy audyty projektów.