Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Nasza Kancelarię wyróżnia również działalność o charakterze prospołecznym. Pomagamy przy tworzeniu organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń a także wspieramy je w codziennym działaniu. Ponadto mamy bogate doświadczenie w zakresie zakładania i wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Kancelaria na stałe pomaga podmiotom ekonomii społecznym w codziennym funkcjonowaniu w zakresie pomocy przy ich tworzeniu, reprezentowaniu przed sądami i organami administracji państwowej a także w bieżącej pomocy prawnej.