Spory sądowe

Spory sądowe

W zakresie postępowań sądowych reprezentujemy klientów w zakresie: prawa pracy, rodzinnego , cywilnego , gospodarczego. Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi