Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi z zakresu prawa pracy. W ramach obsługi nasi klienci mogą liczyć na pomoc między innymi w zakresie:

Przygotowywania i bieżącego opiniowania dokumentów związanych z prawem pracy (umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, ZFŚS, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji)

Reprezentacją w sprawach pracowniczych oraz doradztwo w zakresie zawierania i rozwiązywania umów oraz spraw i postępowań sądowych dotyczących przywrócenia do pracy, odszkodowania, bezzasadnego zwolnienia z pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbingu i dyskryminacji, doradztwa w procesach organizacji pracy i struktur wewnętrznych firmy, reprezentację w sądzie w sporach pracowniczych.

\