Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Doradztwo w zakresie nieruchomości stanowi istotną część naszej działalności. Zdobyte doświadczenie oraz liczba zrealizowanych projektów pozwalają nam na świadczenie szerokiego wachlarza usług na rynku nieruchomości.

Posiadana wiedza pozwala na przygotowaniu dla klienta szerokiego wachlarza usług. Nasze doradztwo to nie tylko pomoc w zakupie czy sprzedaży nieruchomości to także na życzenie klienta badanie stanu prawnego nieruchomości, identyfikacji ryzyk związanych z transakcjami na rynku nieruchomości oraz ich eliminacji lub minimalizacji, obciążania nieruchomości oraz znoszenia obciążeń, zagospodarowania nieruchomości. Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie komercyjnego zarządzania nieruchomościami – w tym zakresie przygotowujemy umowy najmu oraz dzierżawy.